Denne kategorien inneholder andre kurs som VINN tilbyr.

Her kan de videregående skolene i Narvik dele erfaringer når de skal miljøfyrtårnsertifiseres.

Kurset arrangeres for lærere i grunn-, videregående- og høgskole på oppdrag fra Høgskolen i Narvik.