Denne kategorien inneholder andre kurs som VINN tilbyr.

Dette er en test for sjekke om ddmarker virker

Betongelementforeningens basskole gir arbeidsbaser i produksjonen mulighet til å bli dyktigere innen arbeidsledelse, planlegging og oppfølging. Han eller hun vil også vurdere hvilke holdninger som er viktige i sin rolle som bas. Samtidig vil produksjonsbedriftene som utdanner sine baser få en klarere rolleforståelse for sine baser.

Basskolen består av fire samlinger og nettbasert utveksling av erfaringer og oppgaveløsning. 

Basskolen er et samarbeid mellom Betongelementforeningen og VINN

Magne skriver et sammendrag ...

Dette kurset er åpent for alle og inneholder en rekke lenker og ressurser som kan være nyttige for etablerere.