Denne kategorien inneholder andre kurs som VINN tilbyr.

Kurset arrangeres for lærere i grunn-, videregående- og høgskole på oppdrag fra Høgskolen i Narvik.