Kategoribeskrivelse

Dette er et tilbud til personer i Skjåk som ønsker å starte egen bedrift.

Illustrasjon - evalueringTrenger du en næringsfaglig vurdering? Det kan vi hjelpe deg med! 

En næringsfaglig vurdering er en objektiv vurdering av realismen i forretningsideen din. Noen aktører, typisk NAV, krever i enkelte tilfeller en slik vurdering. De krever også at dette gjøres av en instans NAV har godkjent. VINN er godkjent og vi vil gjerne høre mer om etableringsplanene dine!

Når du bestiller dette hos oss får du tilgang til et kort kurs og forløpet ser slik ut:

  1. Du gjennomfører leksjonene som ligger under emnet "Idé og avklaring"
  2. Du leverer inn dokumenter om deg selv og din forretningsidé
  3. Du utfører en nettbasert egenevaluering som omhandler deg og dine ambisjoner

Vi leser gjennom informasjonen som vi har mottatt om deg og din idé. Deretter tar vi kontakt med deg for en samtale om din idé og din motivasjon for etablering av egen bedrift. Dette danner basisen for den næringsfaglige vurderingen som vi utarbeider. Vurderingen sendes så elektronisk til deg.

Næringsfaglig vurdering koster kr. 2 300,- inkl mva.

Dette er et tilbud til personer i Ofotenregionen som ønsker å starte egen bedrift.

Dette er et tilbud til personer som ønsker å starte egen bedrift. For å få tilgang til kurset må du være prekvalifisert og nettlærer må ha opprettet deg som kursdeltaker.

Modul 1

Prekvalifisering og næringsfaglig vurdering, kurset har en varighet på maks to uker. Kursdeltakeren gjennomfører nettbaserte leksjoner og leverer en beskrivelse av sin forretningside. Dette danner basis for en objektiv vurdering av realismen i forretningsideen som vi utarbeider. Pris for kurset er kr 2 300,-

Modul 2

Kurset består av en rekke leksjoner, kontrolltester og verktøy, og inkluderer i tillegg ukentlige veiledninger. Kursdeltakeren utvikler sin egen forretningsmodell som gir et bilde av hvordan bedriften skal skape, levere og realisere verdi. Deretter utarbeides en forretningsplan som beskriver detaljene rundt forretningsmodellen. Forretningsplanen inneholder alt fra produkt- markedsbeskrivelser til økonomiske planer og handlingsplaner. Kurset har en varighet på 14 uker og avsluttes med at vi gjør en ny næringsfaglig vurdering. Pris for kurset er kr 17 700,-

Kurset erstatter det tidligere tilbudet Nav nettbasert etablererkurs, men er tilgjengelig for alle.