Læremateriell og testprøver

Skal du gjennomføre Etablererprøven for serveringsvirksomhet eller Kunnskapsprøven i Alkoholloven? På vår hjemmeside kan du kjøpe læremateriellet du trenger og tilgang til våre nettbaserte testprøver.


Til nettbutikk

Sist endret: Friday, 10 April 2015, 12:18